Rechercher
»  ... bi Kurd deykin
02, 2012 2:15 pm  

»  Mektb mbayla
29, 2012 10:35 pm  

» 
02, 2012 2:15 pm  ali awad

» 
18, 2011 8:23 pm  eyuob

» 4
30, 2011 9:34 pm  HEV ROAN

»  2
30, 2011 9:21 pm  HEV ROAN

» 
16, 2011 10:42 pm  roj efrin

» 
16, 2011 10:01 pm  roj efrin

» 
16, 2011 10:01 pm  roj efrin

» 
16, 2011 10:01 pm  roj efrin

» 
05, 2011 12:11 am  

»  000
02, 2011 5:04 am  

» 
22, 2011 8:42 am  

 
 
 
 
  . .
 

 | 
 

 Gotinn Pşiyan Biwj (M-N-P)

   
dlshan


avatar


: 82
: 31
/ :
:
: 0
: 13/08/2008

: Gotinn Pşiyan Biwj (M-N-P)    18, 2008 9:51 am



M

Ma (ima) hespe tu revandiy?
Ma (tu) herfa qurane ye?
Ma alk cendek helal yek heram e?
Ma dar tehl e, bere dare sirn e?
Ma dermala sor me sandibu pey.
Ma ev guye henakan e?
Ma eze herim ser gulen sor?
Ma ga dike, ga dixwe?
Ma gotina te kerta kevire?
Ma min ev ruye xwe di as de sip kiriye?
Ma paniya diya min pe xwn buye?
Ma peze mey tev hev em nikarin veqetnin?
Ma qasa kembera te sikest?
Ma te deste xwe bhn kiriye?
Ma te deve nedt reze, te piskul j nedt li feze?
Ma te kapek xwariye.
Ma te navika w bir ye?
Ma te riya xwe sas kiriye.
Ma tu ji pere esmanan hatiy?
Mal (malxet) ket deste kur, risqe sale se car bir.
Mal bir ye, keban li ber i ye?
Mal une zozana, xwel li ser qun pena.
Mal ji miskan ru res e.
Mal mala te ye, le ber ve firaqan nee.
Mal sewit le ji miskan ra j nema.
Mal ter e, keban ser e.
Mal u mevdan, nebu qutik u fstan.
Mal xizan e, keban nezan e.
Mala bava zeynet in, ava cere wan serbet in, dayik ku dimirin, zey ten
li ba jinbira be rumet in.
Mala bave buke gavan e, qelende buke giran e.
Mala buke def u zirne, mala zave haj tu tist tune.
Mala gavan e, naze (dilika) zeriye giran e.
Mala hebune mala kereme, mala tunebune mala kure kere.
Mala kura, mala dura.
Mala li ser mala, yek xirab, yek ava.
Mala me oye me ye, oye me li ser mile me ye.
Mala pre, gora pre.
Mala pirmezin xerabu ji bin.
Mala Seref bi xwe hindik bun, ew j hin kuro, hin silo, hin seqet bun.
Mala virekan xirabuye, kes je bawer nekiriye.
Mala w bare dk e. (dkek ye)
Mala w li ser pista w ye.
Mala xelke disewit, ew j li ber firike xwe diqeland.
Mala xwe daye ser pista piske.
Mala xwe li piske bar kiriye
Male axe die, cane xulam die.
Male da hesti sikandiye.
Male li malxe dipe.
Male malyemeza, xware tarx bilmeza.
Male qun dive, girare run dive.
Male tune evranok, nave jinike dndarok.
Male xwe di ave de berdaye.
Malek e, danzdeh rispiyen wan hene.
Malxe me Silo be, we xwarina me ilo be.
Mam Hemdan, me el u gul li der dan, mane em u xeberdan.
Mange dosn u qezwan_ frostin.
Mar dibeje: "Min dikuj (bi) dijminat, min al bike (bi) dost."
Mar ji punge xol dibu (direv), pung li ber deve qula mar de hesn bu.
Mar mar e, dema ku mirov ave vedixwe li mirov venade (naxe).
Mar pak buya, linge w nediketin zike w.
Mast, sed car mast.
Me buk an lez u bez, me leda (daye) rez u bez; sivika male dsa ez.
Me Cizir ava kir, Heso ser de zava kir.
Me di xewna sevan de j hevudu nedtiye.
Me got em herin mala ape xwe firo firkin; me negot eme herin guliya kurkin.
Meha adare av fir sere dare, bizin kal ser kare, nsanen bihare.
Mehna lorika dixwe klorika.
Mehna sele, ger nav ele.
Mehna sergna u gunde Mexna.
Mena pr, hefsare rengn?
Mej le buye av.
Mela j di qurane de sas dibe.
Mela nivist ekir ji bo qze, gu hat li tev mze.
Mela xwarin dt quran ji br kir.
Mele mele ber kendal.
Melevane ku xeniq.
Melezade mele-zade, me ter xwar zed u zewad e, car her yek me di alk de bade.
Mer bi muye xwe, jin bi ruye xwe.
Mer av li der e, jinik xwel li ser e.
Mer henin wek dewara res in, dema ku zike wan ter dibe, an merek dikujin an jineke tnin.
Mer kustin nerme-nerm, qz xwestin germe-germ.
Mer mera nas dike, qus paldime kere nas dike.
Mer mera nas kir, quse quze kere nas kir.
Mer tu (ne) guhar u ben in ku tu guhe xwe de k.
Mera mer dikust, Fata Kore (ber der) hurpizur disust.
Mera xwe avetin kewara, jin une (sandin) hewara.
Merde ji ksmale xelke ye.
Merde ne bi male xwe ye.
Merik ket bin siya axe, axe ket bin siya doxna xwe.
Merik na pre, pey ra guneh hat bre.
Merim kure mera me, ro j mast sibe j mast.
Meriv kevira daveje birca belek, naveje sepeta rexe.
Merive be guman, be dn u be man.
Merivek nexeritandiye.
Merivek pist rast e.
Mertale w ruye w ye.
Mevan got: "Hewa awa ye?" Xwediye male got: "Riya rewiyan vekir ye."
Mevane yek, mevane gundek.
Mevano te xwarine bixw?
Mevano tu ter an bir y?
Mewluda xer u beser, heiye dewlemendin bikisin ber diya feqra bigen
bavejin (derxnin) der.
Mezera de li ber qze.
Mezhebe w fireh e.
Mezin kir bi nane xwe, kir agir berda cane xwe.
M bi piye xwe, bizin bi piye xwe.
M bir, sr fir.
M bun kavir, kavir j bun vir.
M dikale, berx li mal e.
Min bizanibiya (ku) bave min we bimire, mine guhe w tij genim bida.
Min i xer dt ji bendere, i bibnim ji kozere.
Min ikir ji peze pir, eze i bikim ji kavira kur?
Min daye bi tetika, pey digerim bi pepika.
Min feraseta xwe ji be ferasetan girt.
Min ji ke re got: "Bira" ji min re got in "birakuj".
Min kir, te kir, Sezere nave xwe kir.
Min nan ne bi guhe xwe ve, bi deve xwe ve xwariye.
Min xelk hn kir lstike, du re kes deste min negirt.
Min xwed kir bi bistane xwe, jine ji min stend bi navrana xwe.
Mna dupiska boika xwe daye ser mil xwe.
Mna gura gost dixwe, mna melekan xofe dikisne.
Mna gure yekane.
Mna kersege di hale kevir de bigir.
Mna kewe teqle.
Mna masiye ku av li ser be birn.
Mr dimire evdal dijt (dimne).
Mir kere qaz, her kes u taz, qaz bi xwe mir, kes le pirs nekir.
Miraze be dil, wek kirase be mil.
Mre miska, buye axaye giska.
Mir ber bi qebre dibirin, teme mir ber ve male bu.
Mir henin ku hewcey sne ne.
Mir hew dizanin, zind her roj hewle dixwin.
Mirin heq, gor ferz.
Mirin je re buye zere zer.
Mirin mirin e, le ev i kirin e?
Mirin mirin e, le xire-xir i k... min e?
Mirsk mirsk e, ave vedixwe li ser xwe re xwede dinere.
Mirsk nikule xwe ave de dike bere xwe bervi xwede dike.
Mirsk res e, hek sp ye.
Mirska me ye, die kadna xelke de hek dike.
Mirska res e, her roj nexwas e.
Mirske av da bete, buhistek ji qune kisiya.
Mirske av da qaze ket heka xwe sikand.
Mirske hek kir, heval ji xwe re ekir.
Mirske min tunenin, dora mala min zr e.
Miriye par havne, nu hatiye sne.
Mro bor.
Mirov sivra ku ser nan dixwe, kere le naxe.
Mirov zine dike, le ne bi de u xweha xwe re.
Mirtibe zir e, ne li defe ye, ne li zirne ye.
Misk li dikana w bigere, boika w we be xuyan.
Miskan ginc dike.
Miske kor hing axe dikole, li ser sere xwe de dike.
Miskek dikeve stila sr, ew sr te rijandin.
Mu ketiye stila dew.
Mus xwes Mus e, piste Algus e.
Ma ne xwn e? Ha ji dest, ha ji zend
Mala zarok t de, şeytan nae t de
Mal din qlo mran e
Mr em e, jin gol e
Mvan yek, mvan gundk
Min xelk hn kir govend, d kes dest min ne girt
Mirov here masiya, qna w şil dibe
Mirov kuştiy şra bit, ne girtiy roviya
M bi m, rihek cdibe

N



Nabeje kafirim an (j) misliman im.
Nabeje ke kir, debeje ke got?
Naim cineta bi minet.
Nagejime te xwe ji te dibuhirnim.
Namirim tra pera, dimirim xebera we ra.
Nan bi xwe, xwe bi tam.
Nan da ber me, o da ser me.
Nan da ber me, tajiya xwe berda ser me (da ser me).
Nan genimiyan neke.
Nan padisah gost wezr, ye din kizr-mizr.
Nan pir, pva pir, gelo eva ima mir?
Nan u dew e, taqet eve.
Nan u dew, xwarina derew.
Nan u mast, xwarina rast.
Nan u sr, xwarina jr.
Nan u taj, xwarina taz.
Nan u xwe ya w/ we li ser oke ye.
Nan xwera caw dir.
Nane be xweye dixwe, tiren sor dike.
Nane cehn dixwe, tire polay dike.
Nane garis ne tu nan e, bila kes nebeje ev mal be evaran e (arvan e).
Nane gilgil (u) zlika pvaze.
Nane Iso dixwe, selawet li Muso dide.
Nan min, qesas ser min.
Nan peht, siltan ser text.
Nan tr, xwes hevre.
Nano ziko dixebite.
Nav giran, mezel weran.
Nav nuikan ledike.
Navbera jin u meri, bra niher.
Navbera min u kjan cinaren min xira bibe jina min die li ber dere w
tesiya xwe direse.
Navbera wan sar buye.
Nave gur derketiye, rov dine xera kiriye.
Nave me giran e, ware me weran e.
Nave min li te, qotik li sere te.
Nave w/ we hildide, hezar nav ji dev derdikeve.
Nave w/ we nayne ser zimane xwe.
Nav giran e, bajar weran e.
Nav mer e, kunde kor e.
Navika w avetine nav malan.
Nayne ser bare xwe.
Ne berxt ter sr vexwar, ne kavirt ter gha xwar.
Ne bi halek, ne bi malek, tu i zan ewhalek.
Ne bi ker seve, ne bi ker sive te.
Ne bixwe ne bistne sev u roj le temase bike.
Ne dibe ere ne dibe na.
Ne dibe him, ne dibe gim.
Ne dide ne distne.
Ne digir tu pe ra bigir, ne dikene tu pe ra biken.
Ne dixwe ne dide hevala, gen dike daveje newala.
Ne dixwim gelaza, ne didim hevraza.
Ne dixwim nane te, ne dajom horika_ te.
Ne dixwim saware, ne diim heware.
Ne dixwim virika, ne dajom horika.
Ne doste fileh, ne hespe qule.
Ne feqre bitir, ne dewlemende diz ne maqule derewn.
Ne feqre poz bilind, ne mevane malbigund, ne j mirove ku di civate de
beje jina min rind.
Ne gunde be rez, ne kone be pez ne mere beje ez u ez.
Ne gure gura ewran e, ne hire hira hespan e.
Ne hejay kapekek Uris e.
Ne ji bilike, ne ji holike. (dibe)
Ne ji dere dibe ne ji mizgefte.
Ne ji dere dibe ne ji vange.
Ne ji Hemzan e, ne ji Meman_ e zirape wan orta ne.
Ne ji mehna buya, rov we li sukan gerha buya.
Ne ji xrete, ne ji omete.
Ne jina belas, ne xulame be meas ne j erde kas.
Ne jina bi kildan, ne mere bi dev giredan.
Ne ker ket, ne hz dir.
Ne ker li garane, ne pirsiyar li gavane.
Ne ker te ber bar, ne bar die ber kere.
Ne kere min e, ne gaye te ye.
Ne kifkifa nefs, ne ip ipa dolabe.
Ne li mine, ne li teye.
Ne li we heke u ne li we qedqide.
Ne li xera te, ne li sere te.
Ne male min, ne cane min.
Ne male pir, ne gerdana stur, male pir zu ziyan dibe, gerdana stur zu zirav dibe.
Ne male, ne li teye.
Ne mere sermok, ne jina kenok.
Ne newala kur radizem, ne xewnen xirab dibnim.
Ne pre bas kir li ser gun runist, ne j gun bas kir pre re u.
Ne sora ber agira, ne rinda be ira.
Ne Tahir e, ne Zahir e, her yek gurek har e.
Ne xema min e, ne dema min e, qire qire benste min e.
Nediu dawete, dema diu digot: "Lot ha lot."
Neditya dt, xwe de rt.
Nefsa xwe kor kiriye.
Netika xwe dide netika w/ we.
Netika xwe kiriye gile.
Newroz, xilas bu dew u doz, me dibt her, nedibt toz.
Nexwas e, par xwes e.
Nexwasa sekseke (ileke) danzdeh nan avet keleke.
Neynuk (nenuk) nemaye ku pe xwe bixwerne.
Nezan, rehet can.
Nikare beje ez kafirim, an misliman.
Nikare bi kere, dibeze kurtan.
Nikaribun bi yen bereday, un yen gireday.
Nimej e xewlek dur direj e her kes nikare bibeje.
Nne bixwe nan u jaj xwed dike tole u taj.
Nsan e ipik (ilkek) bi ksan e, li dere hem kesan e.
Nsan e, buka salan e.
Nsika pre, nadim birince mre.
Nivista be tist te mele kust.
Nivista be tist, xwediye xwe kust.
Nivistek ekir ji qze re, gu hat bi mze re.
Niyeta dil, qeda ser.
Nizane mala dawete, dest daveje kev u die.
Noka gen u bajer, bu lebleb.
Nan pvaz nexweş avreş ye
Ne dixwim savar ne diim hawar
Ne gay min li garan ye, ne galgala nan gavn dikim
N hatin, kevin xelat in

P



Pale qels e, hencet das e.
Par li me dida dara, sal xwe nagire li ser ardara.
Para geroka, u ber balisoka.
Pariye pir, gewr dir.
Pariye xwe xwes kir, ruye xwe res kir.
Pars kir ber deriya, da xera miriya.
Parsa v welat nebe bila parsa welatek din be.
Parsek e, bu sur u qetek e.
Pas ji dest uye. (Çu)
Patika hustiye xwe xwerand u u.
Pel guhe xwe dike.
Pel mala cuna kiriye.
Pella ledixe, giliya je derdixe.
Pella li min nexe, pirsa ji min dernexe.
Pella tne bra diza.
Perda ber ave we/ w tune.
Pesa min de runistiye, li ruye min da darda buye.
Pesiye diim gezok e, pistre diim tzok e.
Pesiye diim pel peniya min dike, pistre diim pehna daveje min.
Pey miriya kes xwe nekustiye, wey li cane uy.
Pey tire, min kez kure.
Pez tune run difrose.
Piuk li cihe xwe, mezin li cihe xwe.
Piukaye diben hek, mezin dibe diben qaqe.
Pir gotin, ciger sotin.
Pir kire hindik xware.
Pira selawate weke derz, salih li ser ra bez, fasiqan ok le leriz.
Pra Same tev ame.
Pre bawer nedikir mer bike mer dike pel heystoka dike.
Pre ji tendure u ber kulfike got: "Xwede xerabike ez iqas erd geriyam."
Pre payze u ligate.
Pre ter bu ji kre, du re sew hatin bre.
Pre tir kir adare gsik filtin bihare.
Pre tir kiriye u pre ne raziye (qaile).
Pr, hezar eyb.
Pist pe gireda ye.
Pista w naye erde.
Pista xwe kutaye iyaye bilind.
Pista xwe rast nake.
Pista xwe tu kes de nake.
Pist barane ga bi cil dike.
Pist kur, pir vedibir.
Pito ye berane qor e, sng vedaye xwedaye ber e.
Pvaz pvaz e, i sor e i sip.
Piye xwe ji berika xwe zedetir direj dike.
Poste conega li ser pista ga ye, poste ga conega nikare bikisne.
Poz le nake.
Poz le nasewite.
Poz pe nake.
Poze xwe dixistiye.
Poz w/ we hat mizdan.
Pln may ji n buhurt btir in
Pez nr ji bo kr ye
    
 
Gotinn Pşiyan Biwj (M-N-P)
    
1 1

:
 ::   ::  -